Technická špecifikácia


  • ramenová plošina MP8 - dosah 8m - 25 € / deň
  • stĺpová zdvíhacia plošina - dosah 8m - 25 € / deň

www.zeriav.sk

Top