Fyzická osoba: platný občiansky preukaz a druhý doklad s fotografiou - vodičský preukaz alebo cestovný pas, záloha

Právnická osoba: platný občiansky preukaz, výpis z obchodného registra a druhý doklad s fotografiou - vodičský preukaz alebo cestovný pas, záloha

Samozrejme, existuje aj možnosť zapožičania bez predloženia dokladov.

V tom prípade Vás ale bude musieť požiadať aby ste zložili kauciu v plnej výške hodnoty požičiavaného náradia.


 Požičiate si v piatok, vrátite v pondelok do 9:00 a zaplatíte len jeden a pol dňa! Individuálne množstevné zľavy pre stálych a veľkých zákazníkov.


 Bezpečnosť pri práci

 

Top