Stavebniny

Hotline_online

0908 640 610

Kto je online

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri portálu

logo_zeriav.png

Obchodné podmienky

Ako si objednať tovar na www.BauShop.sk ?


Objednávky môžete uskutočňovať následovne:

1. priamo cez internet na www.baushop.sk
 1. vložte požadovaný tovar do nákupného košíka
 2. skontrolujte obsah nákupného košíka, resp. upravte jeho obsah
 3. stlačte tlačidlo "ZAPLATIŤ "
 4. Ak ste našim zákazníkom prvý krát - vyplňte prosím svoje registračné údaje (v opačnom prípade zadajte svoje meno a heslo a stlačte tlačidlo "PRIHLÁSIŤ")
 5. stlačte tlačidlo "REGISTROVAŤ"
 6. môžete pokračovať v nakupovaní a to výberom spôsobu dopravy a spôsobu platby.
 7. Po zadaní všetkých potrebných údajov obdržíte mailom na mailovú adresu uvedenú pri registrácii potvrdenie kompletnej objednávky.

2. prostredníctvom e-mailu (objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: objednáTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )

3. telefonicky - na telefónnom čísle (+421) 0905 198 192

4. písomne poštou (takéto objednávky prosím doručte na našu adresu: BauSHOP - stavebniny Širocký, Široké 688, 082 37, a označte ich prosím heslom: objednávka 'www.baushop.sk').

Vo všetkých prípadoch musí Vaša objednávka obsahovať tieto náležitosti:
 • identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo
 • jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)
 • presné miesto dodania tovaru
 • identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

Dodacie podmienky


Tovar, ktorý si zakúpite na www.baushop.sk Vám vieme doručiť jedným z nasledovných spôsobov:
 • Slovenskou poštou
 • špedičnou službou GEIS Global Logistic

Pri objednávaní tovaru máte možnosť výberu jedného z týchto spôsobov dopravy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určenie možnosti spôsobu doručenia tovaru. To znamená, že pri niektorých tovaroch je spôsob dopravy striktne daný, bez možnosti výberu. Je to preto, že sa pokúšame dopraviť k Vám tovar, ktorý ste si objednali, čo najlacnejšie a najrýchlejšie.

Cenu dopravy tovaru (a prípadne balné) od dodávateľa na miesto určenia podľa objednávky konečného zákazníka hradí konečný zákazník, a to podľa reálnych sadzieb vybraného prepravcu. Výnimky z tohoto bodu sú uvedené priamo pri tovare, resp. v rámci objednávky. U niektorých výrobkov je spôsob dodania obmedzený len na Slovenskú poštu alebo len na zmluvnú špedičnú spoločnosť.

Objednávky tovarov v cene do 66,387 € je vo väčšine prípadov možné zasielať Slovenskou poštou. Cena prepravy sa orientačne pohybuje okolo 120 Sk.

Objednávky tovarov v hodnote nad 66,387 € sú zasielané špedičnou spoločnosťou. Cena prepravy závisí od hmotnosti tovaru a dĺžky trvania prepravy, čo je 24, 48 a 72 hodín. Cena sa v tomto prípade pohybuje približne od 10 € do 30 €.

Dodacie lehoty závisia od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom. To znamená, že samotnú dĺžku dodania si vypočítate podľa vzorca:
celková dĺžka dodania (dodacia lehota) = dostupnosť tovaru + počet dní na prepravu vybraným prepravcom.

V prípade, že konečný zákazník uhrádza platbu za tovar bezhotovostne, dodacia lehota sa predlžuje o dobu, ktorú potrebuje príslušná banková inštitúcia na uskutočnenie prevodu hodnoty objednávky na účet prevádzkovateľa internetového obchodu, prípadne na potvrdenie uskutočnenia prevodu hodnoty objednávky na účet prevádzkovateľa internetového obchodu.

Dostupnosť tovaru sa spravidla pohybuje od 1 dňa po 2 týždne (výnimočne aj dlhšie, presný údaj sa nachádza stále pri tovare). Počet dní, ktoré sú potrebné pre samotnú prepravu, určuje konkrétny prepravca, pričom v prípade Slovenskej pošty je to spravidla do 1 týždňa, u špedičných a kuriérskych služieb je to od 24 hod. do 72 hod.

V prípade, že si objednáte viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar Vám bude doručený naraz v jednej zásielke, a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. V prípade, že požadujete, aby Vám bol tovar doručený postupne, udajte to prosím do poznámky, prípadne nás kontaktujte telefonicky. V tomto prípade však platíte dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.

Tovar je počas prepravy poistený konkrétnym prepravcom podľa jeho štandardných podmienok, pričom toto štandardné poistenie je zahrnuté v cene prepravy.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto (pred vchod obytného domu). Súčasťou dodávky nie je inštalácia dodaného tovaru.

Prevádzkovateľ alebo priamo dodávateľ vystaví a doručí zákazníkovi príslušný daňový doklad do 15 dní odo dňa zdaniteľného plnenia. Záručný list, v prípade, že k tovaru prináleží, obdrží zákazník spolu s tovarom. Ak zákazník spolu s tovarom neobdržal záručný list, je povinný kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu (BauSHOP - stavebniny Širocký, Široké 688, 082 37 IČO: ................., DIČ: ..............................)

O celom priebehu objednávky Vás budeme informovať e-mailovými správami. V prípade, že by došlo k zmene podmienok dodania tovaru, skontaktujeme Vás telefonicky, aby sme objednávku čím skôr doriešili k Vašej spokojnosti. Preto je pre nás nevyhnutné mať na Vás e-mailový aj telefonický kontakt.

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Doručenie tovaru sme schopní momentálne realizovať len na území Slovenskej republiky.

Platobné podmienky


Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode www.baushop.sk, sú pre zákazníka koncovými cenami.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. Pokiaľ by došlo v čase medzi uskutočnením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci (zákazník) má právo od objednávky odstúpiť.

Koneční zákazníci majú možnosť platbu za tovar uhradiť nasledovnými spôsobmi:
1. v hotovosti, to znamená pri prevzatí tovaru ('na dobierku')
2. bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu www.baushop.sk (t.j. na účet spoločnosti BauSHOP - stavebniny Širocký.)

Hotovostná platba sa realizuje pri preberaní tovaru, t. j. konečný zákazník uhrádza platbu za tovar prepravcovi.

Bezhotovostná platba sa uhrádza za tovar vopred, a to pri samotnom uskutočnení objednávky zo strany konečného zákazníka. Ako variabilný symbol sa pritom používa číslo objednávky.
Momentálne je možné uskutočniť bezhotovostnú úhradu za tovar priamym prevodom na účet BauSHOP - stavebniny Širocký, alebo niektorým z platobných systémov.

Storno objednávky


1. zo strany kupujúceho (zákazníka)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) nepoužitý,
d) kompletný, so záručným listom,
e) s dokladom o jeho zakúpení.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil.

V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu, ktorú mu poskytne prevádzkovateľa internetového obchodu.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

2. zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie


Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.baushop.sk sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynú dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnu. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru u pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia buď na dodávateľa tovaru alebo niektorý zo zmluvných servisov dodávateľa (podľa záručného listu k tovaru). Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:
 • ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave
 • ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú
 • neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
 • ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
 • ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov


Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.
Údaje, ktoré požadujeme:
 • osobné údaje: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa
 • prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlasovanie sa, a tie pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok.
Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu www.baushop.sk a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť BauSHOP - stavebniny Širocký žiadnu zodpovednosť.


Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené nakupovanie v BauSHOP - stavebniny Širocký.

pracovníci firmy

Stavebniny

Hotline_online

0908 640 610

Kto je online

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri portálu

logo_zeriav.png

Požičovňa náradia

Aktuálny leták

Kde nás nájdete

Top